Distro-agnostic tarball build scripts for looqs
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Albert S. 743ae063dc switch to bwrap, add skipsetup, don't hardcode 'user' 4 weken geleden
scripts scripts: CONFIG: update to v0.4 11 maanden geleden
src src: Retire LD_LIBRARY_PATH as it breaks stuff when we open viewers etc 11 maanden geleden
README.md initial commit 12 maanden geleden
build switch to bwrap, add skipsetup, don't hardcode 'user' 4 weken geleden

README.md

looqs-bundle

The aim of this project is to create a tarball for looqs that runs on any (recent) Linux distribution.

It uses Gentoo Hardened and creates a Qt library with less features than what is usually found in distributions.