Makefile: add install target

master v1.0
Albert S. 2020-08-19 12:16:38 +02:00
förälder 1bf61c0ded
incheckning 1287532f48
1 ändrade filer med 6 tillägg och 3 borttagningar

Visa fil

@ -1,10 +1,13 @@
prefix = /usr/local
bindir = $(prefix)/bin
CFLAGS = -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic
all:
$(CC) adhocify.c -g -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -o adhocify
$(CC) adhocify.c -g $(CFLAGS) -o adhocify
install: adhocify
release:
$(CC) adhocify.c $(CFLAGS) -o adhocify
install: release
install -D adhocify $(DESTDIR)$(bindir)/adhocify
.PHONY: install